MM Commitment AB

Om MM Commitment AB

MM Commitment AB, grundades våren 2022 av mig, Mia Hellström, utifrån en stark drivkraft att göra arbetslivet bättre för de människor som är verksamma i det. Detta är också vad som ligger till grund för och har utformat de tjänster jag erbjuder. Tillsammans gör vi positiv skillnad för människor, organisationer, samhället och världen.

Med utgångspunkt i partnering, som används flitigt i byggbranschen, har jag under mitt första företagarår åtagit mig flera uppdrag inom strategisk kommunikation samt inom arbetsliv och hälsa. Som jag ser det bidrar partnering på riktigt till stärkande sammanhang där människor får vara sig själva, något som har kommit att bli mitt kall. Hela människan behöver få utrymme och leva sin fulla potential i arbetslivet. Först då skapas hållbart lönsamma organisationer.

Hela människan är därför den enda värdegrund och det enda ramverk min verksamhet behöver för att kunna göra skillnad på riktigt.

Mer information om mitt bolag finns på www.partnering.nu