MM Commitment AB

Om MM Commitment AB

MM Commitment AB grundades våren 2022 av mig, Mia Hellström, utifrån en stark drivkraft och en tydlig ambition att göra arbetslivet bättre för de människor som är verksamma i det. Sedan dess har jag åtagit mig flera uppdrag inom strategisk kommunikation samt inom arbetsliv och hälsa. Avseende partnering samarbetar jag med Urkraft Partnering & Ledarskap, där jag är utvecklingskonsult och bland annat stöttar beställare i partneringupphandlingar.

Tjänster

Jag erbjuder tjänster och stor kreativitet för utveckling av arbetsliv, människor och affärer genom partnering- och samarbetsprocesser och kommunikation. Mitt grundläggande förhållningssätt till varje uppdrag är att vi ska göra varandra bättre och må bra när vi gör det tillsammans.

Mer information om mitt bolag finns på www.partnering.nu