Lyssna för att förstå – nyckeln till bättre relationer och en mer träffsäker kommunikation

Vad händer om du blir en bättre lyssnare? Öppna öronen, vidga hjärtat och låt den du vill kommunicera med berätta sin historia. Förståelsen du får genom att lyssna ger dig en vidöppen dörr till en bättre relation och en mer träffsäker kommunikation. Här får du fem tips som gör dig till en bättre lyssnare.

1. Det handlar inte om dig
Kliv ur ditt eget perspektiv för att omfamna någon annans. Det är ett aktivt val, som går att träna på. Lyssna på vad personen faktiskt säger och inte vad du förväntar dig eller vill att personen ska säga. I den här situationen handlar det inte om dig och din agenda utan enbart om människan du har framför dig och vad denna är beredd att ge dig i samtalet.

2. Kroppsspråk och ögonkontakt
Visa människan framför dig att du lyssnar. En intresserad blick och en bekräftande nickning säger i detta fall mer än tusen ord.

3. Ställ öppna frågor
Rätt: Hur upplevde du workshopen som jag genomförde med dig och din arbetsgrupp? Skulle du kunna beskriva vilka värden den har skapat för er? Hur ser du framför dig att vi skulle kunna göra den bättre nästa gång?
Mindre rätt: Tyckte du att det var en bra workshop? Har det blivit bättre? Har du några förbättringsförslag?

4. Bekräfta det personen framför dig säger
”När jag lyssnar på dig tolkar jag det som att…” Genom att bekräfta det personen säger visar du att du lyssnar och säkrar samtidigt din egen förståelse för det du precis har hört.

5. Lägg bort allt som kan störa ditt fokus på människan framför dig
Mobiltelefoner, datorer och andra störningsmoment göre sig icke besvär att närvara i denna situation.

När är det användbart att vara en bra lyssnare?
Det är användbart i alla typer av situationer och relationer. Här följer några konkreta exempel.

Kundbesök – Skippa den storslagna powerpointen som berättar alldeles för mycket om dig och ställ istället frågorna som får din kund att berätta vad du kan göra för dom och hur ni kan göra bra saker tillsammans.
Medarbetarsamtal – Alla medarbetare förtjänar att bli sedda, uppskattade och respekterade. Förstärk den känslan med medarbetarsamtal där du verkligen lyssnar.
Teamutveckling – Genom intervjuer och tillitsfulla samtal kan du gå på djupet i ett team för att få veta hur individerna mår och hur det faktiskt går. Om du ställer rätt frågor kommer du att få goda exempel och förbättringsförslag på köpet.

Vilka värden skulle det kunna skapa i ditt liv och arbetsliv om du blev en bättre lyssnare? Och om du behöver hjälp att lyssna bättre – ring mig! 😉

7 thoughts on “Lyssna för att förstå – nyckeln till bättre relationer och en mer träffsäker kommunikation

  1. Jag behöver bli bättre på att lyssna på de jag ”vet” har en helt annan åsikt än mig. Inte för att ändra åsikt utan för att försöka förstå deras. Ibland funkar det, ibland inte. Jag blir lätt både förtvivlad och arg när det är något som berör mig och det jag står för på djupet och någon tänker/tycker helt tvärtom.
    Å andra sidan finns det ju faktiskt saker man varken kan eller ens vill förstå..

    1. Det är och ska vara en utmaning att ta in andras perspektiv. Annars skulle vi ju inte ha någon ”nytta” av varandra, tänker jag. Försöker alltid tänka att människan framför mig har perspektiv som gör mig rikare. Med det sagt behöver en ju inte hålla med, bara försöka förstå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...